Podjetje Istenič d.o.o. je del javnega razpisa partnerstva pri SPIRIT SLOVENIJA

07. 08. 2018

Naziv operacije: Organizacija poročnega slikanja tujcev v Sloveniji in izvoz poročnih personaliziranih dodatkov na Kitajsko

Predviden čas trajanja operacije 24 mesecev
Predviden pričetek izvajanja operacije (dan/mesec/leto)1 1.6.2018
Predviden zaključek izvajanja operacije (dan/mesec/leto) 1.6.2020
Skupna vrednost operacije (upravičeni in neupravičeni stroški) 300.000 €
Vrednost upravičenih stroškov operacije 250.000 €
Pričakovana višina subvencije 125.000 €
Delež subvencije (glede na upravičene stroške operacije) 50 %
Lastna udeležba partnerstva 50.000 €
Predvideni ciljni trg partnerstva Kitajska

Predporočno fotografiranje je donosna industrija s številnimi milijardami dolarjev na Kitajskem, ki je dodala nove navade v deželo, ki je globoko zakoreninjena v starodavnih tradicijah. Za kitajce je značilno, da prebivalci pred poroko radi potujejo, raziščejo svet in med tem tudi radi naredijo nekaj poročnih fotografij. V partnerstvu smo se dogovorili, da bi sestavili tak program, ki bi lahko z lahkoto pritegnil pozornost prebivalstva pri iskanju najboljše lokacije za predporočno fotografijo. To je odlična prilika tudi za izvoz poročnih dodatkov, ki jih mladoporočenci uporabijo na svoji poroki. Vsi izdelki so personalizirani, kar prinaša nek dodaten draž pri poročnem slavju. V projekt smo tako torej vključeni vsi partnerji. Turizem Istenič d.o.o. bi ponujal prenočišče in organizacijo predporočnega slikanja, Jomi Labels ponuja personalizirane etikete s poročnimi motivi, pri katerih bi lahko mladi pari sodelovali in izrazili svoje želje kako naj bi zgledala etiketa za sokove in vina na poročni dan, čokoladni atelje Dobnik je ponudnik personaliziranih pralinejev, ki imajo poročne motive, podjetje Netic d.o.o. pa je ponudnik gospodinjstva ter cateringa, ki je prilagojen kitajski kulturi in doda poseben čar vsakemu dogodku in pogostitvi. Vsi partnerji so vključeni v večino predvidenih aktivnosti in uravnoteženo glede na zahteve operacije, enakovredno prispevajo k doseganju ciljev operacije. Vloga posameznih partnerjev je jasno opredeljena. Dodana vrednost in sinergični učinki so jasno opredeljeni tako za posamezne partnerje kot tudi za partnerstvo v celoti.Vsi partnerji imajo izrazito komplementarne kvalifikacije. Partnerji imajo komplementarno storitev ali produkt, ki ima potencial za trženje na tujih trgih. Partnerstvo bo na podlagi uspešnega razpisa lahko izvajali aktivnosti, ki bodo pripomogle k aktivnem nastopu partnerstva na tujem trgu Kitajske.

Povezava na www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.