Zgodovina

V idiličnem okolju v Stari vasi na Bizeljskem se je v preteklih 4 desetletjih razvila prva slovenska zasebna proizvodnja penin.

Šestdeseta leta preteklega stoletja so imela poseben pomen za razmah trženja vin. Robert Mondavi je postavil mejnik v svetovni zgodovini proizvodnje vin s postavitvijo svoje vinske kleti leta 1966 v Oakvillu in s svojo odločnostjo doseči vrhunsko kakovost. Le dve leti kasneje je Janez Istenič izdelal svojo prvo steklenico penine po klasični metodi v Stari vasi na Bizeljskem v Sloveniji. Poimenoval jo je po svoji hčerki Barbari, ki se je rodila istega leta. V svoji želji po vrhunski kakovosti je Janez Istenič sledil Robertu Mondaviju. V tistih časih je bila siceršnja splošna usmeritev drugačna. 

Po letu 1990 so bile za nas ugodne različne okoliščine. Bili smo deležni pretežno večino letnikov izjemne kakovosti, novi vinogradi so dosegli svojo zrelost z izboljšano strukturo, ki je značilna za bizeljska vina. Skupaj z ustrezno tehnologijo, smo ustvarili izjemna bizeljska vina.

Od leta 1990 smo nenehno posodabljali svojo proizvodnjo v predelavi penečih vin po klasični metodi, kot tudi v pridelavi mirnih vin in balzamičnega kisa.